FlatPress My FlatPress blog FlatPress Admin 2020 2020-03-31T07:46:58+00:00 Admin ~/ Aftrap Minor Kennislab Urbanism ~/?x=entry:entry191001-101653 2019-10-01T10:16:53+00:00 2019-10-01T10:16:53+00:00

We zijn officieel van start gegaan met de Minor Kennislab Urbanism van Breda University of Applied Sciences. Via deze blog willen wij u graag op de hoogte houden van ons proces de komende 20 weken.

In samenwerking met Stadslab Breda starten wij een onderzoek naar de doorstroming binnen de woningmarkt in Breda, of het gemis hieraan. De komende periode willen wij er achterkomen waar het probleem ligt, en wat wij hier aan kunnen veranderen. Hierbij is het belangrijk om contact te leggen met verschillende doelgroepen, stakeholders en het onderzoeken van verschillende experimenten.

De komende week zijn wij bezig met het maken van een plan van aanpak. Hierin leggen wij problemen vast, hoe wij problemen kunnen achterhalen en/of oplossen, en wie onze belangrijke contacten zijn ten behoeve van het onderzoek, en hoe wij tot een visie kunnen komen voor de stad Breda.