De onderzoeksconcepten

Het onderzoek naar verbetering van de doorstroming op de huizenmarkt wordt opgesplitst in twee delen. Er zijn dus ook twee onderzoeksteams. Beide teams werken aan de hand van opgestelde scenario’s. Onderzoeksteam één maakt gebruik van het ‘Ideaalbeeld’ op de woningmarkt. Hierin worden de factoren geoptimaliseerd voor een perfecte en gewenste situatie. Onderzoeksteam twee werkt aan de hand van verschillende 'uiterste' scenario's. de variabelen in deze scenario's zijn bevolkingsgroei en woningbouw. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een situatie waarbij er wel bevolkingsgroei plaatsvindt, maar geen woningbouw mogelijk is. Op deze manier worden oplossingen vanuit andere aspecten verzameld. 

Het 'ideale' beeld van de woningmarkt
Bij het ideale beeld van de woningmarkt wordt met name op vijf aspecten gefocust, dit zijn:

1. De wacht- en verkooptijd van woningen bedragen maximaal negen maanden voor sociale huur en drie maanden voor een koopwoning;

2. Starters kunnen op een gemakkelijke manier toe treden tot de woningmarkt;

3. Het aanpassen van de huidige woning van senioren aan hun behoefte, zodat zij hier zo lang mogelijk kunnen blijven wonen;

4. Geen tekort meer op de woningmarkt.

Bovenstaande punten vormen de basis van het ‘ideaalbeeld’ op de woningmarkt. Aan de hand van de huidige situatie en de ideale situat ie, worden hiaten gedefinieerd en geanalyseerd waar en op welk vlak in Breda nog winst behaald kan worden.

De ‘uiterste’ scenario’s
Er zijn drie uiterste scenario’s geschetst, deze zijn als volgt:

1. Er wordt niet gebouwd, maar de bevolking groeit wel. Hoe kan toch gezorgd worden voor doorstroming?

2. Er wordt wel gebouwd, maar de bevolking groeit niet. Hoe kan enerzijds gezorgd worden voor doorstroming en hoe kan anderzijds leegstand voorkomen worden?;

3. Er wordt niet gebouwd en de bevolking groeit niet. Hoe kan dan gezorgd worden voor doorstroming?

Op basis van deze scenario’s wordt gekeken naar mogelijke bouwstenen die doorstroming op de woningmarkt kunnen genereren. Denk bijvoorbeeld aan woningsplitsing, leegstand/transformatie en het fiscaal aantrekkelijk maken om te verhuizen


Het andere antwoord op de woningnood!
Waarom bestaat de woningnood niet alleen uit een bouwopgave? 
E-mailen
Info