Ons onderzoek
In de periode van september tot en met eind januari focussen wij ons op de doorstroming binnen de Bredase woningmarkt. Er wordt hierbij gekeken naar eventuele knelpunten, verbeterpunten en drempels om te verhuizen. Hieronder wordt een korte toelichting op het probleem en de vraagstelling gegeven. 

De krappe Nederlandse woningmarkt
De huidige manier van wonen is in de loop der jaren veranderd. Het idee van een levensloopbestendige woning is niet meer. De mens wordt steeds mobieler en onafhankelijker van zijn of haar omgeving. Dit heeft ertoe geleid dat er een bepaalde ‘wooncarrière’ nagestreefd wordt, waarbij de woning en de omgeving, afgestemd wordt op de levensfase van de bewoners. Maar wie op dit moment een woning wil kopen, passend bij de volgende levensfase, heeft het niet makkelijk. Een van de oorzaken is de beperkte doorstroming op de woningmarkt. De beperkte doorstroming en de beperkte oplage nieuwe woningen zorgt voor een krappe Nederlandse woningmarkt, met stijgende huizenprijzen. Een gevolg hiervan is dat jongeren steeds langer thuis blijven wonen en ouderen hun (té grote) woning niet verlaten. 

Doorstroming
Met optimale doorstroming wordt gedoeld op het verhuizen van huishoudens van de ene naar de andere woning. Hiermee komen de woningen die huishoudens verlaten vrij. Wanneer huishoudens te lang in een bepaalde woning blijven, kan een bepaalde opstopping ontstaan. Op dat moment komen er geen woningen vrij die meer passend zijn voor andere doelgroepen.

Om een soepele doorstroming te garanderen, is het echter van belang dat de woningmarkt goed functioneert. Wanneer huishoudens doorstromen naar een andere woning, kunnen zij hun woonsituatie aanpassen aan hun woonwensen. Hierdoor komen (goedkopere) woningen vrij, die bijvoorbeeld geschikt zijn voor starters. Goede doorstroming kan zo beschouwd worden als een tussendoel voor het goed functioneren van een woningmarkt (Renes & Jókövi, 2008).

Breda
Ook de woningmarkt in Breda kampt met een dergelijk probleem (Nijland, 2017). Stadslab Breda wil graag weten hoe de doorstroming in de gemeente Breda verbetert kan worden. Tijdens dit onderzoek wordt er gezocht naar de oorzaak van de beperkte doorstroming. Uiteindelijk wordt er gezocht naar oplossingen die handvaten kunnen bieden om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren.  

Het andere antwoord op de woningnood!
Waarom bestaat de woningnood niet alleen uit een bouwopgave? 
E-mailen
Info